За 3 місяці роботи над проектом «Забезпечення євроінтеграційного курсу України шляхом збільшення обсягу експертно-інформаційної підтримки Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до ЄС», який фінансується МФ «Відродження» експерти, яких ми залучаємо до проекту вже провели експертизи і підготували більше 30 експертних висновків законопроектів у сфері євроінтеграції.
Перелік законопроєктів, проаналізованих нашими експертами:
1) Проєкт Закону України «Про заходи, спрямовані на належне забезпечення територіальних громад України необробленою деревиною з метою сприяння їх соціально-економічному розвитку», реєстр. номер 6110 від 28.09.2021.
2) Проєкт Закону України «Про екологічне страхування», реєстр. номер 6018 від 09.09.2021.
3) Проект Закону «Про основні засади торговельної діяльності харчовими продуктами», реєстр. номер 6155 від 08.10.2021.
4) Проєкт Закону «Про екологічне страхування та гарантії відшкодування шкоди, завданої внаслідок діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку», реєстр. номер 6018-2 від 29.09.2021.
5) Проєкт Закону «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки», реєстр. номер 5839 від 05.08.2021.
6) Проєкт Закону «Про екологічне страхування», реєстр. номер 6018-1 від 29.09.2021.
7) Проєкт Закону «Про внесення змін до розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі», реєстр. номер 6273 від 03.11.2021.
8) Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів», реєстр. номер 6048 від 01.11.2021.
9) Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України “Про електронні комунікації” щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг», реєстр. номер 6183 від 18.10.2021.
10) Проєкт Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», реєстр. номер 6055 від 14.09.2021.
11) Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо посилення боротьби з тіньовим обігом пального», реєстр. номер 6299 від 09.11.2021.
12) Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо адміністрування акцизного податку», реєстр. номер 6299-1 від 25.11.2021.
13) Проєкт Закону «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», реєстр. номер 6177 від 18.10.2021.
14) Проєкт Закону «Про Національну програму інформатизації», реєстр. номер 6241 від 01.11.2021.
15) Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні», реєстр. номер 6245 від 01.11.2021.
16) Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” щодо удосконалення деяких положень», реєстр. номер 6245-1 від 12.11.2021.
17) Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України “Про систему іномовлення України” щодо гарантування незалежності іномовлення», реєстр. номер 6407 від 08.12.2021.
18) Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу», реєстр. номер 6320 від 18.11.2021.
19) Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою розвитку авіації загального призначення, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, встановлення додаткових механізмів здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської діяльності у галузі цивільної авіації», реєстр. номер 6405 від 08.12.2021.
20) Проект Закону «Про економічний паспорт», реєстр. номер 6394 від 06.12.2021.
21) Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких Законів України щодо перегляду процедури проведення перевірок порушення прав споживачів та зменшення розміру штрафних санкцій», реєстр. номер 6352 від 26.11.2021.
22) Проєкт Закону «Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства», реєстр. номер 6369 від 02.12.2021.
23) Проєкт Закону «Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства», реєстр. номер 6369-1 від 10.12.2021.
24) Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України», реєстр. номер 6368 від 02.12.2021.
25) Проєкт Закону «Про захист персональних даних», реєстр. номер 5628 від 07.06.2021.
26) Проєкт Закону «Про захист послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу», реєстр. номер 5870 від 27.08.2021.
27) Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу», реєстр. номер 5871 від 27.08.2021.
28) Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України», реєстр. номер 6368-1 від 09.12.2021.
29) Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” щодо підстав і порядку прийняття та припинення громадянства України», реєстр. номер 6368-2 від 17.12.2021.
30) Проєкт Закону «Про систему фінансової підтримки майбутніх поколінь», реєстр. номер 6394-1 від 21.12.2021.
31) Проєкт Закону «Про економічний паспорт», реєстр. номер 6394-2 від 22.12.2021.
32) Проєкт Закону «Про економічний паспорт юного українця», реєстр. номер 6394-3 від 22.12.2021.
33) Проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до сстеми економічного паспорта», реєстр. номер 6395 від 06.12.2021.
34) Проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта», реєстр. номер 6395-1 від 22.12.2021.
35) Проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта юного українця», реєстр. номер 6395-2 від 22.12.2021.
36) Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заходів, спрямованих на дерегуляцію господарської діяльності та адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, а також встановлення додаткових механізмів з метою здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації)», реєстр. номер 6405-1 від 22.12.2021.

Проект підтримується та фінансується МФ «Відродження»