Запрошення до клубу успішних: навіщо Україні членство в ОЕСР

7 червня 2023 року відбулося засідання Ради міністрів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у, до участі в якому вперше було запрошено Україну.

Ба більше, нашій країні було присвячено окрему кількагодинну сесію, під час якої було остаточно затверджено та оголошено Програму для України – спеціальний план дій, метою якого є за два роки максимально наблизити нас до стану готовності розпочати переговори про вступ в Організацію.

Перш за все, про саму ОЕСР. Ця організація об’єднує 38 країн світу і про неї часто можна почути як про “клуб багатих держав”. Втім, таке визначення було б спрощенням, і на цю організацію варто дивитися у ширшому контексті. Це радше клуб країн, що мають спільні цінності та бачення щодо того, як розвиватися самим та як формувати світ навколо.

ОЕСР не є суто економічною організацією і задає порядок денний у багатьох сферах життя – від оподаткування та медицини до корпоративного управління та інфраструктури.

Слоганом ОЕСР є “Краща державна політика задля кращого життя”.

А отже, основна діяльність цієї організації полягає у формуванні стандартів державної політики – на основі міжнародного консенсусу і зобов’язань держав-членів дотримуватися цих стандартів у своїй внутрішній політиці.

ОЕСР є головним джерелом стандартів державного управління для демократичного світу. Серед цих стандартів є і ті, що спрямовані на публічну доброчесність та протидію корупції.

Співпраця ОЕСР з Україною є довготривалою. Та минулого року, в світлі ескалації російської агресії, вона набула додаткового поштовху і оформленої мети:

Рада ОЕСР підтримала рішення про надання Україні статусу “майбутнього члена”.

Це є дуже важливим політичним сигналом та шансом, який не можна проґавити – також і з огляду на прагнення України стати членом Європейського Союзу.

Чому співпраця з ОЕСР важлива для євроінтеграції?

Тісніша співпраця з ОЕСР сприятиме європейській інтеграції України і, по суті, є невід’ємною складовою цього процесу. Яким чином?

По-перше, 22 з 27 країн членів ЄС є членами Організації, а Європейська комісія бере участь у діяльності ОЕСР як спостерігач. Отже, ОЕСР може бути ще одним майданчиком для комунікації з державами ЄС.

По-друге, стандарти ОЕСР ґрунтуються на тих самих цінностях ринкової економіки і верховенства права, які лежать в основі Євросоюзу.

По-третє, часто стандарти ОЕСР закладаються в основу рішень, які приймає ЄС. Впроваджуючи їх, Україна має шанс гармонізувати свою державну політику з тими ж принципами, які сповідує ЄС і на відповідність яким тестуватиме Україну як кандидата у свої члени.

Отже, через співпрацю з ОЕСР Україна багато що може зробити на випередження, використовуючи цю співпрацю як додатковий ресурс.

І, нарешті, чи не найважливіше: ОЕСР є незалежним експертом, до якого ЄС звертається по дані для ухвалення власних рішень про ступінь готовності України до початку перемовин про вступ, а пізніше – і до самого вступу.

Так, наразі Україна проходить оцінювання відповідно до індикаторів Стамбульського плану щодо боротьби з корупцією. Його результати ляжуть в основу висновку про досягнення прогресу у протидії корупції для звіту щодо розширення, який зараз готує щодо України Європейська комісія.

Чим ОЕСР корисна для професіоналізації держслужби?

ОЕСР цінна для Уряду наявністю даних для прийняття обґрунтованих рішень, можливістю підвищити рівень експертності державних службовців завдяки прямому доступу до якісної аналітики з різноманітних питань державної політики.

Вона слугує платформою, на якій держслужбовці та інші галузеві експерти можуть спільно працювати над пошуком варіантів розв’язання проблем, з якими стикаються їхні держави.

Співпраця у сфері обміну знаннями, досвідом і статистичними даними є одним із ключових напрямків роботи організації. Українські органи влади часто опиняються в ситуації, коли необхідно швидко запропонувати шлях розв’язання певної проблеми або розробити пропозиції, які ляжуть в основу державної політики в певній сфері.

Завдяки співпраці з ОЕСР на робочому рівні українським органам влади не доводитиметься щоразу “вигадувати колесо”, адже вони можуть спиратися на дані і досвід інших і адаптувати їх до українських реалій, уникаючи повторення помилок, зроблених іншими країнами.

Саме ОЕСР синхронізує порядок денний реформи державного управління ЄС та України.

Реформа держуправління останніх років спирається на результати оцінок, проведених експертами ОЕСР у рамках спільної з ЄС програми SIGMA. Саме на основі оцінки рівня відповідності державного управління критеріям цієї програми Єврокомісія робить висновок про відповідність державного управління країни-кандидата вимогам ЄС.

Україна ще 2005 року, одразу після Помаранчевої революції, подала заявку, ініціатором якої був один з авторів цього тексту, на приєднання до Комітету державного управління ОЕСР.

Рішення щодо статусу учасника в цьому комітеті було остаточно ухвалене в грудні 2007 року. Відтоді ми беремо участь у роботі комітету та його підгруп, до яких належить і Робоча група високопосадовців з питань доброчесності.

Роль ОЕСР у просуванні антикорупційної політики

Корупція не є явищем, притаманним лише Україні. З нею стикаються і розвинені країни. І всі вони усвідомлюють, що доброчесність є засадничим елементом державного управління.

Відтак Робоча група високопосадовців з питань доброчесності відповідає за формування офіційних рекомендацій з питань розбудови культури доброчесності, формування антикорупційної політики, найкращих практик у сфері захисту викривачів, прозорості діяльності політичних партій, лобістської діяльності.

НАЗК разом з іншими антикорупційними органами бере участь у роботі цієї групи, запозичуючи найкращі рішення з протидії корупції від інших країн та ділячись власним позитивним досвідом.

Наприкінці травня цього року в ОЕСР відбувся Глобальний форум з антикорупції та доброчесності, який зібрав з усього світу лідерів думок, політиків, керівників великих корпорацій та громадських організацій, таких як Microsoft та Transparency International. Україна була представлена у двох дискусійних панелях цього форуму. Також у рамках Форуму було проведено панельну дискусію щодо прозорості повоєнної відбудови України, яка викликала велике зацікавлення у світової спільноти.

Україна співпрацює з ОЕСР і у форматі Робочої групи з питань підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях (Робоча група з хабарництва). В рамках цієї групи уряд України взяв на себе зобов’язання протягом двох років привести законодавство у відповідність до вимог Антикорупційної конвенції ОЕСР та ратифікувати її.

* * * * *

Важливо усвідомлювати, що Україна зараз має унікальні можливості щодо посилення співпраці з іншими державами, збільшення своєї ролі на міжнародній арені. Саме від того, чи скористаємося ми ними, залежить те, чи буде Україна глобальним гравцем після перемоги.

Завдяки членству в ОЕСР Україна стане однією з держав, що формують світовий порядок денний, впливають на державну політику інших країн та є рівною іншим лідерам світу.

Це дасть нам можливості удосконалити своє державне управління та зменшити корупцію.

Отже, зараз, як ніколи, важливо, щоб Україна займала проактивну позицію у відносинах з організацією.

Джерело: Європейська правдa